Stabilizacja gruntu

  • Modernizacja linii kolejowej nr. 9 na odcinku od km 236,920 do km 287,700

Roboty budowlane

  • Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie ? etap 1

  • Budowa Targowiska Zwierzęcego w Kartuzach

Roboty drogowe

  • Modernizacja linii kolejowej nr. 9 na odcinku od km 236,920 do km 287,700

Konstrukcje stalowe