Wprowadzenie

Stabilizacja gruntu ? proces odnoszący się do zmian właściwości gleby, w celu poprawy jej nośności oraz odporności na nawilgacanie lub zamarzanie. Stabilizacja gruntu poprawia nośność gruntów poprzez wymieszanie gleby rodzimej wraz ze spoiwami (cement, wapno, popioły lotne) lub dodatkami (Geosta, Roadbond EN-1). Metoda ta pozwala na uzyskanie warstwy grubości do 50cm spełniającej wymagania wytrzymałościowe zgodne z normami i specyfikacjami technicznymi.

Przewagą stabilizacji ,,in situ” nad tradycyjną wymianą gruntów są głównie niskie koszty, krótszy czas realizacji, otrzymanie względnie dużej wytrzymałość i nośność.

Zalety

Zmniejszenie kosztów wykonania podbudowy
Skrócenie czasu realizacji
Wykorzystanie materiału miejscowego
Zmniejszenie zaangażowania zasobów maszynowych i ludzkich
Zmniejszenie ilości warstw podbudów i warstw bitumicznych
Uzyskanie względnie dużej nośności i wytrzymałości podłoża

Wady

Ryzyko wystąpienia spękań podbudowy
Zwiększenie nacisku na pielęgnacje podłoża

Filmik

Etapy stabilizacji

 • Wykonanie recepty

  Przed pojawieniem się maszyn na placu budowy należy zbadać rodzime właściwości gleby. W tym celu zostaje pobrana próbka podłoża, która w laboratorium drogowym poddana badaniom geotechnicznym pozwala dobrać odpowiednią ilość spoiwa.

 • Rozsypanie spoiwa

  Wcześniej przywiezione spoiwo należy równomiernie rozsypać na gruncie przeznaczonym pod stabilizację. Dzięki elektronicznemu dozowaniu możliwe jest precyzyjne miarkowanie materiału.

 • Wymieszanie spoiwa z gruntem

  Kluczowy element całego procesu czyli wymieszanie spoiwa z gruntem rodzimym za pomocą stabilizatora gruntu czyli maszyny wyposażonej w mieszalnik zagłębiany w podłoże.

 • Niwelacja podłoża

  Przemieszany grunt jest wyrównywany za pomocą równiarki samojezdnej wyposażonej w system sterowania 3D, co umożliwia precyzyjne dostosowanie wysokości do niwelety zawartej w projekcie.

 • Zagęszczanie

  Przemieszany i wyrównany grunt musi zostać już tylko odpowiednio zagęszczony. Walec wyposażony w miernik stopnia zagęszczenia umożliwia dobór odpowiedniej siły wibracji i ilości przejazdów.

 • Nadzór i pielęgnacja

  Stabilizowane podłoże wymaga około 30 dniowej ,,opieki”, czyli utrzymywania optymalnej wilgotności wpływającej na procesy wiązania spoiwa. W trakcie pielęgnacji przeprowadza się także badania płytą dynamiczną kontrolujące parametry wytrzymałościowe.

3 + 5 = ?