Przedsiębiorstwo Budowlane „WACIŃSKI” WITOLD WACIŃSKI realizuje projekt pt.
„Opracowanie i wdrożenie efektywnych mieszanek stabilizujących do posadowienia nawierzchni dróg z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania z energetyki w Gdańsku”

Wartość projektu: 1 595 807,56 zł
Dofinansowanie z UE: 982 388,69 zł
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Działanie: 1.1 Ekspansja przez innowacje
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji: styczeń 2020 – październik 2022

Krótki opis projektu:
W związku z (a) koniecznością zagospodarowania popiołów z energetyki, (b) ogromnymi i wzrastającymi potrzebami inwestycyjnymi gmin na budowę dróg i koniecznością oszczędzania, (c) niewystarczającą szczelnością szczególnie gruntów spoistych narażonych na podsiąkanie kapilarne, co powoduje wysadzinowość podczas mrozów i spękania, Wnioskodawca w wyniku projektu planuje opracować unikalne receptury spoiw na bazie popiołów lotnych z konwencjonalnej energetyki z domieszkami niestosowanych dotąd materiałów tj. emulsji, wapna posodowego i sorbentów, dedykowanych dwóm typom gleb (spoistych – wysadzinowych i niespoistych – niewysadzinowych). Nowe receptury, a w konsekwencji nowe spoiwa stosowane w nowej usłudze stabilizacji dróg zapewnią wzrost jakości stabilizacji w czterech kierunkach: (a) lepszego wiązania i (b) lepszego uszczelniania, (c) mniejszej szkodliwości dla środowiska oraz (c) spowodują ograniczenie kosztu budowy dróg dla odbiorców końcowych czyli gmin i powiatów.

Kiełpino, 16.03.2020. Pragniemy poinformować, że w związku docelową procedurą wyłonienia wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej pt.: Badania mechaniczne prototypów profili gruntowych ze spoiwami 1.0 niezbędnej do zrealizowania Etapu 1 w przedmiotowym projekcie, rozpoczęliśmy rozeznanie rynku celem oszacowania wartości zamówienia dla ww. usługi. Wszelkie kolejne informacje, tj. zaproszenie do składania ofert, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzory ofert będą sukcesywnie publikowane na naszej stronie.

Zespół projektowy

Usługa badawcza nr 1

Kiełpino, 16.04.2020.Informujemy, że do 27.04.2020 poszukujemy wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej pt. Badania mechaniczne prototypów profili gruntowych ze spoiwami 1.0 niezbędnej do zrealizowania Etapu 1 w przedmiotowym projekcie. Wszelkie kolejne informacje w ww. zakresie w tym zaproszenie do składania ofert na ww. usługę są dostępne pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1242546

Zespół Projektowy

Kiełpino 21.04.2020. Informujemy, że w związku docelową procedurą wyłonienia wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej pt.: Badania chemiczne spoiw z dodatkami zapewniającymi dodatkowe właściwości niezbędnej do zrealizowania Etapu 1 w przedmiotowym projekcie, rozpoczęliśmy rozeznanie rynku celem oszacowania wartości zamówienia dla ww. usługi.

Zespół Projektowy

Kiełpino 27.04.2020. Informujemy, że dnia 27.04.2020 zakończyło się postępowanie ofertowe dot. wyłonienia wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej pt. Badania mechaniczne prototypów profili gruntowych ze spoiwami 1.0 niezbędnej do zrealizowania Etapu 1. Wyłoniony wykonawca to:

Pracownia Drogowa – Waldemar Cyske, Rotmanka, u. Borówkowa 51, 83-010 Straszyn, NIP 9570427450. Data wpłynięcia oferty: 25.04.2020, godz. 10.50. Cena: 95 040 PLN brutto. Publikacja zamieszczona w Bazie Konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1242546

Zespół Projektowy8

Usługa badawcza nr 5

Kiełpino, 28.05.2020.Informujemy, że do 08.06.2020 poszukujemy wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej pt.
Badania chemiczne spoiw z dodatkami zapewniającymi dodatkowe właściwości (emulsje, wapno posodowe, sorbenty) niezbędnej do zrealizowania Etapu 1 w przedmiotowym projekcie. Wszelkie kolejne informacje w ww. zakresie w tym zaproszenie do składania ofert na ww. usługę są dostępne pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1247558

Zespół Projektowy

Gdańsk 10.06.2020. Informujemy, że dnia 09.06.2020 zakończyło się postępowanie ofertowe dot. wyłonienia wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej pt.  Badania chemiczne spoiw z dodatkami zapewniającymi dodatkowe właściwości (emulsje, wapno posodowe, sorbenty)  niezbędnej do zrealizowania Etapu 1. Wyłoniony wykonawca to:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań. Data wpłynięcia oferty: 06.06.2020, godz. 09.35. Cena: 61 500 PLN brutto. Publikacja zamieszczona w Bazie Konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1247558

Zespół Projektowy

Usługa badawcza nr 6

Kiełpino, 25.02.2021.Informujemy, że do 05.03.2021 poszukujemy wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej pt.
Ocena efektu środowiskowego stosowania prototypów spoiw 1.0 niezbędnej do zrealizowania Etapu 2 w przedmiotowym projekcie. Wszelkie kolejne informacje w ww. zakresie w tym zaproszenie do składania ofert na ww. usługę są dostępne pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34321

Zespół Projektowy